http://ortalamerica.com/wp-content/uploads/2015/10/marker_03.png
תאורה פנימית

עם תאורה פנימית מובנת, ניתנת לכיוונון ונשלטת על ידי השלט המפעיל את הקמין, הקמין הופך לפריט עיצובי, המשדרג את החלל בו הוא ממוקם, גם כשהוא כבוי

light