http://ortalamerica.com/wp-content/uploads/2015/10/marker_03.png
קמיני TUNNEL משמשים ליצירת הפרדה מסוגננת בין חללי מגורים ומשרים חמימות בשני האזורים ביניהם הם מפרידים. ניתן להתקין קמינים אלו כך שיחממו מצד אחד את פנים הבית וגם את החוץ.
Clear 40 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 40H90 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 40H70 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 60X80 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 75X65 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 110 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 110H Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 130 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 150 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 150H Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 170 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 200H Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall
Clear 200 Tunnel
לקבלת
פרטים
נוספים
handlesmall